Przędzalnia głosu – weekendowy warsztat naturalnej emisji głosu

Kraków 23-24 lutego 2019