Warsztaty

Praca z głosem w podejściu holistycznym (ciało, emocje), oparta o metody: Joga Głosu, trening fizyczny – inspirowany i zakorzeniony w teatrze, tańcu, jodze, technikach relaksacyjnych.

Poczucie radości i lekkości w używaniu swojego głosu. Przyjemność ze śpiewania w grupie. Umiejętność słuchania.

Głos to instrument, który dostał każdy z nas. Wystarczy regularnie go stroić, nawadniać i… używać!